FOR BOAT
Event venue - LETŇANY
PVA EXPO PRAGUE

Vyhrajte týdenní kapitánský kurz na plachetnici v Chorvatsku v termínu 5. 5. – 12. 5. 2018 s možností získat průkaz MDČR s oprávněním "C"


Základní informace:

Vážení návštěvníci, jak se již na našem veletrhu FOR BOAT stalo zvykem, tak i letos budete mít možnost, zapojit se do návštěvnické soutěže. Stačí přijít na veletrh, zde vyplnit anketní lístek a vhodit jej do osudí na expozici firmy  YachtNet s.r.o. ( 2 A10 ), nebo ve Vstupních halách I. a II. na informacích. Soutěž potrvá do neděle 11. 3. 2018 do 17.00.

 


Podmínky:

 

 • Těmito pravidly se řídí soutěž s názvem „Návštěvnická soutěž“ konaná na veletrhu FOR BOAT 2018 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech (dále jen soutěž) v období od 9. 3. 2018 do 11. 3. 2018.
 • Pořadatelem soutěže je společnost ABF, a.s., IČ 63080575, se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9.
 • Účastníkem soutěže může být každý návštěvník veletrhu starší 18 let, který má trvalý pobyt na území ČR a řádně vyplní anketní lístek. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké.
 • Anketní lístky budou volně přístupné pro návštěvníky na informačním pultu ve vstupní hale I. a II. v PVA EXPO PRAHA v Letňanech a na expozici firmy YachtNet s.r.o. číslo stánku 2A10.
 • Návštěvník se stává soutěžícím tak, že po vyplnění anketního lístku vhodí v době konání veletrhu lístek do boxu umístěného na informačním pultu nebo u partnera soutěže (firma YachtNet s.r.o.).
 • Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze jedenkrát.
 • Výhercem ceny soutěže se stává soutěžící, který v anketním lístku uvede co nejpřesnější odpověď na otázku: Kolik návštěvníků se zapojí do návštěvnické soutěže veletrhu FOR BOAT? Pořadí výherců se řídí mírou přesnosti odpovědi v sestupném pořadí. Počet výherců je daný počtem cen v soutěži.
 • Účastník soutěže může být výhercem pouze jedné ceny.
 • Vyhodnocení odpovědí proběhne do 20 dnů po ukončení veletrhu.
 • Výherci budou o výhře informováni písemně, e-mailem, příp. telefonicky dle údajů uvedených v anketním lístku, nejpozději do 31. 3. 2018. V případě, že soutěžící nebude reagovat, resp. nepodaří se jej kontaktovat ani na třetí pokus, jeho výhra propadá.
 • Jméno výherce bude zveřejněno bezprostředně po vyhodnocení odpovědí na internetových stránkách www.forboat.cz.
 • Účastník soutěže vyplněním anketního lístku výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel uvedl jména výherců na webových stránkách www.forboat.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže a aby pořadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. zpracoval poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, adresa bydliště a telefonní číslo, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a pro potřeby kontaktu s těmito osobami. Správcem ve smyslu citovaného zákona je společnost ABF, a.s., se sídlem Beranových 667, 199 00 Praha 9. Souhlas ke zpracování osobních údajů lze kdykoli odvolat písemnou žádostí na adresu pořadatele soutěže.
 • Účastníku soutěže nevzniká účastí v soutěži právní nárok na výhru v soutěži. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžícího, který poruší jakékoli z pravidel soutěže.
 • Podrobná pravidla soutěže budou k nahlédnutí na: www.forboat.cz
 • Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli změnit pravidla soutěže, přičemž změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na: www.forboat.cz .
 • V případě, že na soutěžní otázku poskytnou dva a více účastníků zcela totožnou odpověď, proběhne pro tyto soutěžící doplňkové kolo s doplňující otázkou: Kolik lodí bylo vystaveno v hale 2 v průběhu veletrhu FOR BOAT? Otázka bude soutěžícím zaslána formou SMS během vyhodnocování soutěže.
 • O pořadí soutěžících v doplňkovém kole rozhoduje správnost a rychlost odpovědi (čím rychlejší správná odpověď, tím lepší pozice). Doplňkové kolo tedy vygeneruje pořadí mezi zcela stejně tipujícími soutěžícími a jeho cílem je pouze vyjasnění nerozhodných pozic vzniklých na základě předešlých tipovacích odpovědí na anketním lístku.
 • Poukaz na kapitánský kurz lze využít pro úhradu kurzovného na praktický týdenní kapitánský kurz v Chorvatsku ve výše 11.900 Kč. Pro účast na kurzu platí podmínky uvedené na www.yachtnet.cz.
 • Poukaz lze uplatnit na adrese YachtNet s.r.o., Brdlíkova 288/1e, 150 00 Praha 5 do 15. 4. 2018. Uplatněním poukazu se rozumí vyplněná a podepsaná přihláška na kapitánský kurz v Chorvatsku v termínu 5. 5. 2018 – 12. 5. 2018. Pokud není poukaz uplatněn ve výše uvedeném termínu, propadá.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo určit každou jednotlivou výhru, a to i odlišně od jejího popisu v pravidlech či vyobrazení na soutěžních materiálech, a také počet výher. Pořadatel zajistí poskytnutí výher přímo výhercům; dodavatelé výhercům také přímo odpovídají za kvalitu výher a vyřizují případné reklamace. Dodavatelé výher jsou oprávněni vázat čerpání výhry na další obvyklé podmínky.

 

 Trvání soutěže je od 9. 3. 2018 do 11. 3. 2018.

 

 

Pořadatel: ABF a.s.ve spolupráci s YachtNet s.r.o.Plan of exhibition area

FINAL REPORT 2019

FOR CARAVAN/BOAT - Final Report 2018

FOR BOAT - Final Report 2017

Sociální sítě
Zavřít
Enquiry participation
Inicializace, právě prohlíží: -

* - Mandatory Fields